Plugin/Theme to reduce window border

Printable View