Hello. I have a problem with Chrome. Whenever I go to the site www.zive.sk and www.medialne.sk Chrome fall. Write this message for error (in Slovak):

Code:
Popis problému:
 Názov problémovej udalosti:  APPCRASH
  Názov aplikácie:  chrome.exe
 Verzia aplikácie:  0.0.0.0
  Časová pečiatka aplikácie:  4b9b089c
 Názov chybného modulu:  StackHash_2083
 Verzia chybného modulu:  6.1.7600.16385
  Časová pečiatka chybného modulu:  4a5bdadb
 Kód výnimky:  c0000374
  Odsadenie výnimky:  000c283b
 Verzia OS:  6.1.7600.2.0.0.256.1
  Identifikácia miestneho nastavenia:  1051
 Ďalšie informácie 1:  2083
 Ďalšie informácie 2:  20836e628762e26a59c343d1879deb70
  Ďalšie informácie 3:  b87e
 Ďalšie informácie 4:  b87ef03aec07cb0a5478ab42f325cd4e

Prečítajte si prehlásenie o používaní osobných údajov online:
 http://go.microsoft.com/fwlink/?link...8&clcid=0x041b

Ak prehlásenie o používaní osobných údajov nie je dostupné v režime online, prečítajte si ho v režime offline:
  C:\Windows\system32\sk-SK\erofflps.txt

I use the latest version, which came out today and I have Windows 7 Ultimate 32-bit.
If you know the recipient's address. Thank you